• fi
  • en
  • sv

Ajankohtaista

Lisämäärärahaa palkkatukiin ja starttirahaan

21/10/16

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä lisämäärärahaa palkkatuen ja starttirahan myöntämiseen loppuvuodelle 2016. Lisäksi määrärahaa on kohdennettu  palkkatukiin ELY-keskuksessa sisäisin rahasiirroin.

Starttirahaa myönnetään aloittaville yrittäjille entisin perustein. Starttirahaa myönnetään 6 kk jakso, jonka jälkeen on mahdollista hakea jatkopäätös. Myöntäminen on harkinnanvaraista.

Palkkatuki on rahallinen korvaus siitä, että työnantaja saattaa joutua käyttämään tavallista enemmän aikaa työntekijän ohjaukseen. Palkattavan työttömän työkokemus voi olla vähäistä, osaaminen vanhentunut, tai vamma tai sairaus voi vaikuttaa selviytymiseen tehtävissä.

Palkkatuen myöntäminen on aina harkinnanvaraista, ja se perustuu työttömän työnhakijan palvelutarpeisiin. TE-toimisto arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammatillista osaamista ja edistää avoimille työmarkkinoille työllistymistä.

Alkuvuonna Uudenmaan palkkatukimäärärahaa kohdennettiin mm pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille, kotoutujille, oppisopimukseen sekä kunnan velvoitetyöllistämiseen. Kohentunut määrärahatilanne mahdollistaa palkkatuen myöntämisen syksystä alkaen entistä laajemmalle asiakaskohderyhmälle ja myös varhaisemmassa työttömyyden vaiheessa. Tukea voidaan myöntää aikaisempien asiakasryhmien lisäksi mm nuorten ja lyhyemmän aikaa työttömänä olleiden kuten vastavalmistuneiden palkkaamiseen. TE-toimisto päättää tuen suuruuden ja keston asiakaskohtaisesti.

Palkkatukea voidaan myöntää

1)      30 % enintään 6 kk ajan, jos tuella palkattava on ollut työtön alle 12 kk välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä

2)      40 % enintään 12 kk ajan, jos tuella palkattava on ollut työtön vähintään 12 kk palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 14 kk aikana

3)       50 % enintään 12 kk ajan, jos tuella palkattava on ollut työtön 24 kk palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 kk aikana

4)      50 % jos tuella palkattavan vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä

Joissakin tapauksissa lyhyt esim. 3 kk tukijakso voi riittää tehtävän oppimiseksi. Tukea myönnetään pääsääntöisesti enintään 12 kuukaudeksi, mutta tietyissä tilanteissa tukijakso voi olla pidempikin. Oppisopimuksessa tuki myönnetään koko oppisopimuksen ajalle.

Palkkatukihakemukset tehdään sähköisesti te-palvelut.fi -sivustolla Katso-tunnisteilla. Sähköinen hakemus nopeuttaa päätöksentekoa ja palkkatuen maksatusta. Lisätietoa palkkatuesta ja sen sähköisestä hakemisesta löytyy: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/index.html.

Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, paperihakemukset voi skannata Uudenmaan TE-toimiston palkkatukiyksikköön palkkatuki.uusimaa@te-toimisto.fi tai hakemukset voi postittaa osoitteeseen: Uudenmaan TE-toimiston kirjaamo, palkkatuet, PL 1003, 00521 Helsinki

Huom! Laitattehan hakemukset vain yhtä väylää pitkin.

Hakemukset tulee toimittaa TE-toimistoon viimeistään kaksi viikkoa ennen suunniteltua palkkatukityön aloittamisajankohtaa. Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä. Palkkatukityötä ei saa aloittaa ennen kuin päätös on TE-toimistossa tehty.

Lisätietoa:

Uudellamaalla yleistä neuvontaa työnantajille palkkatuesta antaa TE-toimiston yrityspalvelu rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fitai p. 0295 040 002 (klo 9.00–16.15)

Tiettyyn palkkatukihakemukseen liittyvät kysymykset palkkatuki.uusimaa@te-toimisto.fi

Starttiraha-asiat starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi