• fi
  • en
  • sv

Ajankohtaista

Pk-yritysbarometri: Espoossa muuta maata vahvempi luottamus tulevaisuuteen

14/9/16

Pk-yritysbarometrin mukaan suhdanneodotukset vaihtelevat voimakkaasti eri puolilla Suomea, mutta kaikilla alueilla näkymät ovat parantuneet selvästi viime keväästä. Korkein saldoluku yleisen tulevan suhdannenäkymän osalta on pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Espoossa. Espoossa saldoluku on 48, Helsingissä 39, mutta Vantaalla selvästi alhaisempi eli 32, joka on samaa tasoa kuin koko maan kesiarvo. Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Mitä korkeampi positiivinen luku, sitä optimistisempi odotusarvo on yleisesti pk-yrittäjillä talouden kehityksestä. Negatiivinen luku tarkoittaisi talouden pessimististä kehitysodotusta.

Myös odotukset työntekijöiden määrän kasvusta ovat kohonneet eri puolella Suomea. Parhaat näkymät ovat tältäkin osin Espoossa. Espoon saldoluku on 26, Helsingissä 23, mutta Vantaalla muuhun pääkaupunkiseutuun verraten huolestuttavan alhainen 11, joka on jopa alle koko maan 14:n keskiarvon. Espoolaisista yrityksistä kasvua hakee lähes kaksi kolmesta pk-yrityksestä eli useampi kuin Helsingissä. Vantaalla ja koko maassa kasvuhakuisia on vain joka toinen yritys.

Espoolaisista yrityksistä 36 prosentilla on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla, helsinkiläisistä 30:lla ja vantaalaisista 28 prosentilla, mutta koko maassa vain 20 prosentilla pk-yrityksistä.

Espoossa on selvästi maan vahvin luottamus tulevaisuuteen. Espoo on pk-yritysten osalta kaikilla merkittävillä talouden odotusarvomittareilla koko maan kärjessä, jopa huomattavilla eroilla muihin. ”Espoolaisyritysten tulevaisuususko ja kansainvälisyyshakuisuus ovat hyviä uutisia, joita Suomi tarvitsee. Vain kasvavat yritykset luovat edellytyksiä uusille työpaikoille”, toteaa Espoon kaupungin elinkeinojohtaja Tuula Antola.

”Näyttää siltä, että Espoo on pystynyt selättämään Nokian, Microsoftin ja monen muun yrityksen suuret irtisanomiset. Vapautunut, korkeasti koulutettu työvoima on löytänyt yllättävän hyvin uuden alun joko oman yritystoiminnan kautta tai työllistymällä menestyviin espoolaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. He ovat tuoneet moneen yritykseen ammatillisesti arvokkaan lisäpuustin kasvun toteuttamiseen”, päättelee Pääkaupunkiseudun Yrittäjien toimitusjohtaja Erkki Pärssinen.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkistamasta Pk-yritysbarometrista. Siihen vastasi yli 6000 yrittäjää eri puolilta Suomea. Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Siinä kysytään yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle.

Lisätiedot:

Elinkeinojohtaja Tuula Antola, p. 043 824 6393

Toimitusjohtaja Erkki Pärssinen, p. 050 411 1104