• fi
  • en
  • sv

Asiakas aina etusijalle

Lisätty 19/1/14

Markkinointiviestintä on monelle aloittavalle, mutta myös toimintansa jo vakiinnuttaneelle yritykselle vaikea taiteenlaji. Pelkän itsekehun sijaan pitäisi nostaa esiin ne seikat, jotka aidosti hyödyttävät asiakkaita, painottaa Maarit Riikonen markkinointitoimisto Farkaksesta.

-Kun yrittäjällä on selkeä käsitys tuotteesta ja potentiaalisista asiakkaista, on markkinointiviestien rakentaminenkin helpompaa, muistuttaa Maarit Riikonen.

-Kun yrittäjällä on selkeä käsitys tuotteesta ja potentiaalisista asiakkaista, on markkinointiviestien rakentaminenkin helpompaa, muistuttaa Maarit Riikonen.

Markkinointiviestinnän perustavoite on sinällään yksinkertainen ja selkeä. Sen avulla pyritään erottumaan kilpailijoista, puhuttelemaan asiakkaita ja vastaamaan heidän tarpeisiin.

Perille nämä viestit menevät kuitenkin vasta sitten, kun yrittäjälle on kirkastunut kuva paitsi potentiaalisista asiakkaista myös tavoista, joilla heitä puhutella. Menestyvillä yrittäjillä onkin lähes poikkeuksetta selvä käsitys oman tuotteen ja palvelun lisäksi myös kohderyhmästä, jonne markkinointia kannattaa suunnata, sanoo espoolaisen Farkaksen yrittäjäomistaja ja pitkän linjan markkinointiviestintä-ammattilainen  Maarit Riikonen.

”Tärkeintä viestinnässä on tuoda esille ne seikat, jotka hyödyttävät asiakasta ja tuottavat hänelle etua. Viestinnällä tavoitellaan tunnettuutta, luodaan positiivista yrityskuvaa ja vaikutetaan asiakkaiden mielikuviin. Tätä kautta pitäisi syntyä myös lisää liikevaihtoa”, tiivistää Riikonen perusideaa.

Hän painottaakin, että yrityksen markkinointisuunnitelmaan kannattaa aina sisällyttää myös viestintäosio. Siinä kiteytetään kohderyhmät, tavat miten viestitään sekä käytettävät kanavat. Samaa markkinointiviestiä voidaan nostaa esiin mainonnassa, myyntityössä, PR-työssä sekä erilaisilla tarjouksilla ja kilpailuilla.

”Tärkeintä kuitenkin on, että yrityksen perusviesti pysyy yhtenäisenä kaikissa markkinointikanavissa”, ammattilainen muistuttaa.

Uskottavuus vaatii ammattimaista otetta

Mitä sitten kannattaa tehdä itse, mitä teettää ammattilaisella?

Aloittavalle yrittäjälle ammattilaisen apu tuntuu raskaalta alkupanostukselta, mutta saman panos-tuotos –pulman kanssa painivat nykysuhdanteessa myös jo toimivat yritykset.

Yhtenä surullisena esimerkkinä Riikonen mainitsee itse tehdyt ja usein hyvinkin sotkuiset suoramainokset, jotka voivat tehdä hallaa myös yrittäjän omalle ammattiosaamiselle.

”Olen törmännyt myös yrityksiin, joiden verkkosivut ovat ammattilaisen käsialaa, mutta suoramainokset itse tehtyjä. Tässä kohtaa on lopulta vaikea tietää, millaisen yrityksen kanssa on oikeastaan tekemisissä.”

Riikosen mielestä yrityksen visuaalinen ilme kannattaa aina teettää ammattilaisella. Näin siitä tulee aikaa kestävä ja uskottava, mikä tukee myös yrityksen toimintaa.

”Esimerkiksi logoissa on ollut trendejä, jotka voivat jo muutaman vuoden päästä olla auttamatta pois muodista. Samalla myös yritys alkaa näyttää vanhanaikaiselta”, Riikonen toteaa.

Ammattilainen osaa yrittäjää paremmin asettua asiakkaan asemaan ja nostaa yrityksen visuaalisesti kiinnostavalla tavalla esille. Graafisen suunnittelun yrityksiä on riittämiin ja hintahaitari vaihtelee todella edullisista hyvinkin kalliisiin palveluihin.

”Kannattaa tehdä hieman tutkimustyötä ja hakea sellainen tekijä, jonka työnjälki miellyttää ja hinta on sopiva”, Riikonen opastaa.

Omissa neuvontatilanteissa Riikonen käy aina läpi yrityksen liikeideaa. Siihen liittyen hän kokoaa selkeän tietopaketin, jonka alkava yrittäjä saa käyttöönsä. Tapaamisessa käydään myös läpi, miten yritys voidaan lanseerata ja mitä kanavia siihen kannattaisi käyttää. Oma tarina on sekin tärkeä.

”Monesti näissä tapaamisissa syntyy uusia ideoita ja parhaimmillaan neuvonta muuttuu aivoriihi-palaveriksi. Mietimme usein myös yrityksen ilmettä, siihen sopivia värejä ja fontteja. Kaikille jaksan korostaa verkostoitumisen tärkeyttä ja sosiaalisen median hyödyntämistä”, Riikonen listaa.