• fi
 • en
 • sv

FAQ – Usein kysyttyä

Tältä sivulta löydät vastauksia asiakkaidemme yleisimpiin kysymyksiin. Mikäli et löydä täältä kaipaamaasi tietoa, ota yhteyttä!

Mitä taloudellista tukea alkava yrittäjä voi saada?

Tukirahoituksista alkavalle yrittäjälle yleisin on starttiraha, joka ei ole tarkoitettu yrityksen toiminnan tai hankintojen rahoittamiseksi, vaan toimentulotueksi yrittäjälle. Voit tiedustella muista rahoitusvaihtoehdoista yritysneuvojaltasi.

Miten starttirahaa haetaan?

Starttirahaa voidaan myöntää työttömälle työnhakijalle sekä ei-työttömälle muun muassa palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvälle henkilölle.  Ennen kuin jätät starttirahahakemuksen, ota yhteyttä paikallisen TE-toimiston (työ-ja elinkeinotoimisto) starttiraha-asiantuntijoihin. Ennen päätöstä starttiraha-asiantuntijat selvittävät mm. riittävät valmiudet yrittäjyyteen sekä muut edellytykset starttirahan saamiseen. On myös oleellista, että yritystoimintaa ei ole vielä aloitettu ennen kuin starttirahan myöntämisestä on päätetty. Hakemusta varten tarvitaan mm. yrityksen liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelma. Lisätietoa starttirahasta löytyy täältä.

Mihin YEL-maksu vaikuttaa?

YEL-maksu vaikuttaa mm. yrittäjän työttömyysturvan rajaan ja äitiyspäivärahaan. Siitä lasketaan myös sairaseläkkeen määrä. Kannattaa siis huomioida, ettei se vaikuta ainoastaan kaukana tulevaisuudessa odotettavissa olevan eläkkeen määärään. Keskustele vakuutusasiantuntijan kanssa YEL:stä ja sen vaikutuksista omaan eläke- ja sosiaaliturvaasi.

Milloin laaditaan osakassopimus?

Jos osakkaita on enemmän kuin yksi, kannattaa osakkaiden laatia erillinen osakassopimus, jossa sovitaan kirjallisesti asioista, joista yhtiön perustamisen vaiheessa sovittu suullisesti. Samassa yhteydessä kannattaa miettiä, mistä kaikista asioista sovitaan kirjallisesti. Yhtenä asiana kannattaa listata ainakin maininta osakkeiden lunastamisesta sellaisten tapausten varalle, että joku osakkaista luovuttaa niitä ulkopuolisille. Lunastuslauseke voi myös sisältyä yhtiöjärjestykseen.

Osakassopimus ei ole pakollinen, mutta se on erittäin toimiva malli osakkaiden erimielisyyksistä aiheutuvien riskien ennaltaehkäisyyn. Osakassopimusta ei tarvitse liittää rekisteröintilomakkeeseen.

Miten hinnoittelen tuotteeni tai palveluni?

Tuotteen hinta määritellään niin, että kaikki kulut (yrittäjän palkka mukaan lukien) tulevat katetuksi ja yritykselle jää vielä kohtuullisesti katetta. Kilpailutilanne vaikuttaa hinnan asettamiseen, sillä tuotteen hinnan on oltava asiakkaan näkökulmasta houkutteleva.

Onko yritykseni maksettava arvonlisäveroa?

Arvonlisäverovelvollisia ovat lähes kaikki, jotka liiketoiminnan muodossa harjoittavat tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta yms. Suomessa. Ennen liiketoiminnan aloittamista on siitä tehtävä ilmoitus verottajalle. Arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jäävät tietyt toimialat, kuten terveyspalvelut, useimmat sosiaalipalvelut sekä esiintyvän taiteilijan toiminta. Lisätietoja saat vero.fi -sivuston Arvonlisävero-osiosta. Vastaamme myös mielellämme kysymyksiin, ota yhteyttä!

Mistä saan tietoa lupa-asioista?

Jos elinkeinonharjoittaminen on säädetty luvanvaraiseksi, on lupa hankittava ennen toiminnan aloittamista ja ilmoitettava myönnetystä luvasta kaupparekisteriin. Lupaviranomaisina ovat useimmiten kunnan tai kaupungin viranomaiset, poliisipiirit, lääninhallitukset sekä ministeriöt. Lisätietoja luvanvaraisista toimialoista saat yritysneuvojiltamme.

Lääninhallitus myöntää seuraavia lupia:

 • alkoholin anniskelu ja vähittäiskauppa
 • polttoaineiden ja räjähtävien aineiden kauppa
 • liikenteen harjoittaminen
 • taksi
 • autokoulu
 • sairaankuljetus
 • ampuma-aseiden ja tarvikkeiden kauppa
 • ympäristöluvat esim. soranottolupa
 • yksityisen terveydenhuollon palvelut

Muita luvanvaraisia elinkeinoja:

 • Sähkölaitteet ja niihin liittyvät palvelut muuhun kuin omaan käyttöön: Turvatekniikan keskus TUKES
 • Matkatoimistoliikkeet: Kuluttajavirasto
 • Alkoholin valmistus ja maahantuonti: Valvira
 • Tuontiin liittyvät luvat: Tullilaitos