Innovaatiosetelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv) ja sen voi käyttää innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan, kun kehitettävällä idealla on kansainvälistä potentiaalia.

Messuavustus vähintään neljän tukikelpoisen pk-yrityksen ryhmälle, joka osallistuu toimialallaan merkittävään messutapahtumaan ulkomailla.

Explorer-rahoitus kansainvälistymiseen. Vain ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. 5000–10000 euroa, ja se kattaa 50 % asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista.

Tempo-rahoituksen avulla yritys voi eri tavoin parantaa valmiuksia kansainväliseen kasvuun, testata liiketoimintakonseptin toimivuutta, hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta ja kartoittaa kysyntää uudella kansainvälisellä markkinalla. Yhtiöllä tulee olla vähintään 30 000 euron oman pääoman ehtoista rahoitusta projektin omarahoitukseksi.

Tervetuloa meille jalostamaan kehittämisideoita ja keskustelemaan rahoitusmahdollisuuksista. Varaa aika tästä