Täsmäapua yrittäjän arkeen ja työhön

Työmaailma digitalisoituu ja asiakastarpeet muuttuvat. Yrittäjä sopeutuu muutoksiin kehittämällä markkinoiden kaipaamia palveluita ja tuotteita tarkoituksenmukaisissa kanavissa. Yrittäjä on samassa veneessä palkansaajien ja kaikkien kansalaisten kanssa – jatkuva oppiminen on hyvän työn ja arjen edellytys.

Yrittäjältä kuitenkin usein puuttuu työyhteisön systemaattinen tuki täydennyskoulutuksen tai hyvinvointipalveluiden muodossa. Oppimisen pitää linkittyä yritystoiminnan kannattavuuteen sekä liikevaihtona että jaksamisena. Usein pelkästään kehittämistarpeiden tunnistaminen, sanoittaminen ja pienet teot niiden ratkaisemiseksi aloittavat suuren muutoksen.

Kehitimme tähän tarpeeseen ketterän Kaikkien-mallin, jossa työtä ja arkea parannetaan pienillä askeleilla, ryhmässä, paikallisesti ja kokonaan oppijan ehdoilla. Halusimme kehittää mallin kaikille kansalaisille – kaikkiin työmarkkina- ja elämäntilanteissa. Siksi pilotoimme sitä kotoutuvien maahanmuuttajavanhempien ja koulutuspaikkaa etsivien nuorten lisäksi myös yrittäjien kanssa Espoossa liiketoiminta- ja hyvinvointiteemoilla. Vertaistuki, konkreettinen ja omakohtainen kehittämistavoite ja mallin keveys koettiin tärkeäksi.

Mikä Kaikkien-malli on?

Kaikkien-mallin ideana on näkemys siitä, että muuttuva yhteiskunta edellyttää kaikilta kansalaisilta jatkuvaa perustaitojen kehittämistä. Luku-, numero- ja digitaitoja tarvitaan eri muodoissa päivittäin työssä ja arjessa. Perinteisen pulpetti ja oppikirja-metodin sijaan mallissa perustaidot kehittyvät työtä ja arkea parantamalla. Mallissa oppimisteeman (terveys, talous, työttömyys jne.) ympärille kootaan ryhmä, joka toimii paikallisesti tietyllä maantieteellisellä alueella. Kukin ryhmän jäsen sanoittaa ryhmän, ohjaajan ja paikallisten kumppaneiden tuella henkilökohtaisen kehittämiskohteen, laatii sille itsensä kokoisen ja näköisen ratkaisusuunnitelman ja tavoitteellisesti ratkaisee sen. Opetussuunnitelmaa ei ole, vaan sisällön tekevät oppijat.

Yrittäjien kehittämishaasteita Espoossa

Yrittäjien koulutusteemat olivat liiketoiminnan ja hyvinvoinnin kehittäminen. Koulutus oli ryhmämuotoista ja projektimaista.

Malli antoi minulle hienon tilaisuuden pysähtyä tutkimaan oman yrittäjyyden karttaa vertaisryhmässä, jakaa näkemyksiä yhdessä toisten yrittäjien kanssa, saada oivalluksia ja tukea oman yrityksen kehittämiseen ja paneutua työstämään omaa kehitysprojektiani, Marjaliisa Majavesi Avartamosta kuvaa.

Yrittäjäkohtaiset haasteet liittyivät konkreettisesti arkeen ja työhön:

  • eläkelaskelmat, eläkevakuutusten kilpailutus
  • kotisivujen uudistaminen
  • ajankäyttö
  • jaksaminen
  • stressi
  • unettomuus
  • riippuvuudet
  • yksinäisyys

Oppijoiden ja ohjaajien tukena mukana oli mallin filosofian mukaisesti paikallisia kumppaneita, joiden tehtävänä oli tieto-taito-tuen lisäksi ottaa koppia oppijoiden palvelutarpeista tarpeen mukaan koulutuksen jälkeen.

Espoon piloteissa kumppaneina ja sparraajina olivat YritysEspoo, Espoon Yrittäjät, Uudenmaan TE-toimiston yrityspalvelut ja Yritys-Suomen talousneuvonta-palvelut. Aura Pylkkänen ja Pauliina Oksanen EJY ry:stä toimivat kanssani kouluttajina. Heille verkostoituminen ja vertaistuki olivat ykkösjuttuja.

Erityisen hedelmällistä oli yhdistää ryhmävalmennuksessa henkilökohtainen ja tarvelähtöinen sparraus verkostoitumiseen ja vertaistukeen. Yhteisöllinen Kaikkien-malli olisi varmasti nyt poikkeusaikanakin tarpeen, Aura ja Pauliina summaavat.

Kaikkien-mallia hyödynnetään syksyllä 2020 Vaasassa järjestettävässä Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien ja Digi- ja väestötietoviraston DVV:n yhteistyökoulutuksessa, jonka tavoitteena on kehittää yrittäjien markkinointi- ja digiosaamista. (DVV) kartoittaa yhdessä yhteistyötahojen kanssa yritysten ja yhteisöjen digituen tarjontaa ja tarvetta. Lisätietoa: Mirva Gullman, mirva.gullman@dvv.fi .

Pilottien kumppanitiedot: YritysEspoo, Päivi Lahtelin-Laine, Uudenmaan TE-toimisto, Merja Lappeteläinen ja Yritys-Suomen Talousapu neuvontapalvelu, Jari Leskinen.

Kaikkien-malli on kehitetty osana Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran Kansalaisen perustaidot-hanketta 2018-2020. Lisätietoa ja kouluttajaopas https://kaikkienmalli.fi . Lisätietoa: Anna Grant, anna.grant@ok-sivis.fi, Nina Hjelt, nina.hjelt@kvs.fi, Virpi Markkanen, virpi.markkanen@ok-sivis.fi ja Kristiina Andreasson, kristiina.andreasson@kvs.fi (viestintä). Kirjoittaja Kaisa Välivehmas (Uniikkiura Oy:stä) toimi projektipäällikkönä Kaikkien-mallin kehittäjätiimissä 2018-2020.