Kulttuuri ja luovat alat ovat Suomen suurimpia työllistäjiä. Kulttuurialat tuottavat Suomen bruttokansantuotteesta 3,6 prosenttia (sis.peliala), eli enemmän kuin esimerkiksi metsätalous tai majoitus- ja ravitsemistoiminta. Kulttuurialat työllistävät myös enemmän suomalaisia kuin esimerkiksi metsäteollisuus ja kemianteollisuus yhteensä.

Luovien alojen yrittäjyys tuo elinvoimaa myös Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueille. Luoviin aloihin kuuluvat alat, joissa painopiste on kulttuurissa, taiteessa, musiikissa, käsitöissä tai muussa luovaa osaamista vaativissa aloissa sekä liikunnassa.

Luovaa osaamista Suomessa edistävä Creative and Inclusive Finland -verkosto julkaisi viime vuonna Luovat alat kehittämistehtävänä -katsauksen. Siihen kannattaa tutustua, jos olet kiinnostunut luovien alojen yrittäjyyden mahdollisuuksista ja haasteista.

Katsauksen mukaan moni luovien alojen toimija ei vielä tunnista osaamisensa arvoa tarpeeksi hyvin. Myös liiketoiminta- ja viestintäosaamisessa on usein kehitettävää. Moni luovien alojen yrittämisestä kiinnostunut hyötyykin sparrauksesta osaamisensa hinnoittelun ja toimialansa ansaintalogiikan ymmärtämisessä.

YritysEspoo kutsuu maksuttomaan neuvontaan ja tapahtumiin myös luovien alojen yrittäjät ja yrittäjyyttä suunnittelevat. Kannattavat luovien alojen yritykset osoittavat, että yhä useampi luovien alojen toimija haluaa ja osaa työskennellä yrittäjänä.

Luovien alojen kehittämispalveluiden saatavuutta on parannettava, jotta aineettoman tuotannon kasvu saadaan vauhtiin koko maassa. Verkostoituminen on tärkeää myös luovilla aloilla: yrittäjien ja yrityskehittäjien pitää jakaa osaamistaan myös luovien alojen tapahtumissa.

Artikkelin kirjoittaja on YritysEspoon luovien alojen yritysasiantuntija, KTM, FM Ville Tolvanen. Ville sparraa nykyisiä ja tulevia yrittäjiä elinvoimaisen liiketoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä. Hänen asiakkaitaan ovat luovien alojen tekijät ja myös kaikki muut yrityksen perustamista tai kehittämistä pohtivat.