Työ- ja elinkeinoministeriö TEM julkaisi helmikuussa 2020 selvityksen yhteiskunnallisista yrityksistä Suomessa. Suomessa toimii noin 1700 yhteiskunnallista yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin 50000 ihmistä. Suurin osa tällaisista yrityksistä toimii sote-alalla ja tarjoaa esimerkiksi sosiaali- tai asumispalveluja.

Miten yhteiskunnalliset yritykset sitten toimivat? Niillä on yhteiskunnallinen missio, johon liiketoiminnalla pyritään saamaan aikaan positiivisia muutoksia. Yhteiskunnalliset yritykset saavat tuloja, kun niiden henkilöstö tuottaa palveluja julkisille tai yksityisille asiakkaille.

Yhteiskunnallisiin yrityksiin liittyy paljon odotuksia. Niiden tuottamien palveluiden pitäisi olla samaan aikaan kustannustehokkaita ja laadukkaita. On tärkeää, että myös yhteiskunnalliset yritykset toimivat riittävän tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Selvitys vaatii hyvästä syystä, että yhteiskunnalliset yritykset kaipaavat lisää tunnettuutta. Lisäksi yhteiskunnallisille yrityksille pitäisi tarjota niihin erikoistunuttayritysneuvontaa. Tämä vahvistaisi yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminta- ja rahoitusosaamista.

Yhteiskunnallisten yritysten onneksi Suomessa yhä useampi on kiinnostunut yrittämisestä. Kaikki tämä luo TEM-selvityksen lisäksi hyvän pohjan entistä vaikuttavammille yhteiskunnallisille yrityksille!

Tutustu selvitykseen TEM:n verkkosivuilla https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-yhteiskunnallisissa-yrityksissa-on-potentiaalia-osatyokykyisten-tyollisyyden-lisaamiseen

Artikkelin kirjoittaja on YritysEspoon yritysasiantuntija FM, KTM Ville Tolvanen