Pandemiatilanteen johdosta myönnetyillä poikkeusrahoituksilla toteutetut kehittämishankkeet alkavat olla raportointivaiheessa. Kulujen kirjaaminen ja raportoiminen ei rahoittajien hyvistä ohjeista huolimatta aina ole yksiselitteistä.

Yrittäjien tavallisimmat kysymykset koskevat sitä, mitä kuluja hankkeelle saa tai ei saa kirjata, kertoo tilitoimistoyrittäjä Reija Kyläkallio Tilivara Oy:stä ja neuvoo kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

Kehittämistä vai perustoimintaa? Hankkeelle voi kirjata vain sellaisia kustannuksia, jotka koskevat kehittämis- tai suunnittelutyötä. Esimerkiksi ammattivalokuvaajan laskua ei hyväksytä, koska se on materiaalien tuotantoa, ei kehitystyötä.

Tilattu vai maksettu? Hankkeen kuluksi voi kirjata vain sellaiset laskut, jotka on myös maksettu ennen raportointia.

Palkat samaa tasoa kuin ennen hanketta? Projektin työntekijän palkka ei saa olennaisesti poiketa siitä, mitä hänelle on maksettu vastaavan tasoisesta työstä ennen projektia.

Business Finland

Business Finlandin häiriörahoituksen loppuraportoinnin ohjeet löydät täältä:
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/ohjeet-rahoituksen-saajalle/

Huomaa, että muiden kustannusten osuutta voit nyt nostaa loppuraportoinnissa 30%:iin (rahoituspäätöksessä 20%), jos projektisi palkka- ja ostopalvelukustannukset toteutuvat rahoituspäätöksen kustannusarviota pienempinä. Muita kustannuksia ei raportoida Business Finlandille eikä niiden tarvitse sisältyä rahoituksen saajan projektikirjanpitoon. Muita kustannuksia ovat yleis-, matka-, aine-ja tarvikekustannukset, tilavuokrat sekä laiteostot, laitepoistot ja -vuokrat (ml. pilvipalvelut).

ELY-keskus

ELY-keskuksen poikkeusrahoituksen loppuraportoinnin ohjeet löydät täältä:

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus#5

Tilanneanalyysin loppuraportissa tulee selvittää tilanneanalyysin vaikutukset yrityksen toimintaan. Koska tilanneanalyysi perustuu laskennallisiin kustannuksiin, maksatushakemuksessa ei tarvitse esittää syntyneitä kustannuksia.

Kehittämistoimenpiteitä koskevan avustuksen loppuerää koskevassa maksatushakemuksessa tulee esittää kehittämishankkeessa syntyneet kustannukset sekä selvittää kehittämishankkeessa tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikutukset yrityksen toimintaan. Lisäksi mukaan tulee liittää ote projektikohtaisesta kirjanpidosta, josta selviävät kaikki korvattavaksi haettavat menot.