SHOPS2HUBS – Kierrätyskeskus 2.0 -hankkeessa kehitetään kohteena olevista kierrätyskeskuksista kiertotalouden innovaatiokeskittymiä ja kiertotalousHUBeja, jotka mahdollistavat uuden kiertotalouden liiketoiminnan syntymistä, tehostavat verkottumista ja lisäävät materiaalien uudelleenkäyttöä. Hanke edistää myös kiertotaloustuotteiden kysynnän kasvua ja käytettyjen tavaroiden uudelleen hyödyntämistä.

KiertotalousHUB on ympäristö, jossa yrittäjät ja käsityöläiset voivat jatkojalostaa kierrätyskeskuksen materiaaleja ja tuotteita sekä tehdä yhteistyötä ja verkostoitua. HUBien ja niiden mahdollistaman toiminnan vaikutuksesta kohdealueelle syntyy uusia, käytettyjen tuotteiden jatkojalostamiseen perustuvia innovaatioita, pienten yritysten uutta liiketoimintaa sekä kiertotalouden yritysyhteistyötä ja osaamista.

Hankkeessa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n Espoon Nihtisillan kierrätyskeskus ja Helsingin kaupungin kohde avataan kehitysalustoiksi, joissa testataan ja kehitetään uusia kiertotalouden yritystoimintaa tukevia palveluja. Toimintamallit kiertotalousHUBeille luodaan näiden kokeilujen kautta.

Hankkeen taustalla ovat kansainväliset (YK Agenda 2030, EU) ja paikalliset (Uudenmaan liitto) kestävän kehityksen, resurssiviisauden ja kiertotalouden tavoitteet, joita pyritään saavuttamaan mm. tuotteiden uudelleenkäytön kautta. Uudelleenkäytön edistäminen edellyttää uusia toimintamalleja, verkostoitumista ja liiketoimintaideoita, joiden luomista SHOPS2HUBS-hanke tukee.

>> Tutustu hankkeeseen täällä!