Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran megatrendit 2020 julkistettiin vastikään. Megatrendi kuvaa laajaa muutoksen kaarta: millaisia yhteiskunnallisia muutoksia Suomen kannalta on tapahtumassa?  – Oletko sinä jo tutustunut Sitran megatrendeihin? Voisitko hyödyntää niitä omassa liiketoiminnassasi?

Ensimmäinen Sitran esille nostama megatrendi on ekologinen kestävyyskriisi, joka muuttaa toimintaympäristöämme monin tavoin. Toiseksi, väestö ikääntyy ja monimuotoistuu myös Suomessa. Kolmanneksi, tulevaisuudessa verkostojen valta ja vuorovaikutus on yhä merkittävämpää. Neljänneksi, teknologia vaikuttaa yhä keskeisemmin yhteiskuntaan ja arkipäiväämme. Viidenneksi, talousjärjestelmä etsii suuntaansa uudistuspaineissa.

Miksi megatrendeihin kannattaa tutustua? Megatrendien avulla myös yritys voi tunnistaa tulevaisuuden muutostekijöitä. Tuoreiden megatrendien perusteella voi hyvinkin arvioida, että tulevaisuudessa on entistä enemmän kysyntää esimerkiksi ympäristöystävällisille tuotteille ja palveluille. Moni yritys voi löytää uusia markkinoita ja asiakkaita räätälöimällä palveluita myös esimerkiksi ikääntyville ja maahanmuuttajille.

On tärkeää miettiä, mitä megatrendit merkitsevät yksittäisen ihmisen ja kuluttajan tasolla. Tulevaisuus voi näyttää monesta nyt aiempaa epävarmemmalta. Silti: megatrendit eivät saa merkitä pelkkiä uhkakuvia. Kehityssuunnat ovat harvoin mustavalkoisia. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuminen ja alustatalous ovat jo avanneet mahdollisuuksia monenlaiselle uudelle liiketoiminnalle Suomessakin.

Miltä Sitran megatrendit näyttävät sinun yrityksesi näkökulmasta? Millaista liiketoimintaa voisit rakentaa niiden pohjalle?

Tutustu megatrendeihin Sitran verkkosivuilla

Artikkelin kirjoittaja on YritysEspoon yritysasiantuntija FM, KTM Ville Tolvanen