BUSINESSKLINIKER

Ta ett utvecklingshopp! Det lönar sig att tidvis gå igenom företagets möjligheter och utmaningar med en erfaren utvecklare. En målinriktad diskussion med en företagsrådgivare eller sakkunnig, som känner till små och medelstora företags verksamhetsmiljö, kan ge idéer, krafter och värdefull information som för företaget vidare.

FöretagsEsbo ordnar businesskliniker som erbjuder avgiftsfri sparrning för företagare och är öppna för alla företag.

Klinikerna är avsedda för att:
• ge en klar bild av den egna verksamhetens riktning
• hitta nya lösningar för utvecklings-, förändrings- eller krissituationer
• ge information om tillgängliga utvecklingstjänster, stöd, utbildning och finansieringskällor.

Businessklinikernas rådgivningsspråk är finska, men du kan fråga oss om eventuella tjänster på andra språk.
Mera information: iiro.oura@yritysespoo.fi

FöretagsEsbos BUSINESSKLINIKER

Innovationsklinik – Från uppfinning till en kommersiell produkt

Kliniken offentlig upphandling – Hur får jag en konkurrensfördel vid offentlig upphandling

Internationaliseringsklinik – Smidigt ut på internationella marknaden

Lagklinik – Inledande råd om företagets samtliga juridiska frågor  

Marknadsföringsklinik – Sätter fart på försäljning och marknadsföring

Ägarbytesklinik – Smidiga företagsförvärv och ägarbyten