Esbo testar en ny digital evenemangskalender med uppgifter om evenemang och utbildningar i regionen för företag, företagare och dem som planerar att starta eget. Kalendern innehåller uppgifter om både fysiska och virtuella nätverksevenemang, företagarutbildningar, seminarier kring ett visst tema eller en viss bransch och till exempel ansökningstider för tillväxt- och acceleratorprogram.

Syftet med kalenderförsöket är att samla uppgifter om fysiska och virtuella evenemang och utbildningar på ett ställe. På så sätt blir det lättare att hitta de evenemang och utbildningar som är viktigast för just den egna företagsverksamheten. Försöket främjar också samarbetet mellan arrangörer av företagar- och företagsevenemang i regionen, bland annat när det gäller att eliminera överlappningar, nå de rätta målgrupperna och utveckla det evenemangsinnehåll som behövs. Försöket med den digitala evenemangskalendern gör informationssökningen snabbare. Försöket stöder också företag och dem som är intresserade av att starta eget under coronatiden genom att särskilt informera om situationen.

Nätverksförsök på flera nivåer

”I Esbo finns det kompetens att samarbeta på bred front, och evenemangskalendern kan kallas ett nätverksförsök på flera nivåer. I försöket deltar förutom nätverket Business Espoo också aktörer från hela vårt ekosystem”, säger projektchef Heli Hidén på Esbo stad.

Under försöket kartlägger Esbo stad och dess partner företagens önskemål om evenemang och utbildningar samt skapar en grund för ett intensivare samarbete mellan evenemangsarrangörer. Uppskattningsvis 15–25 organisationer tas med för att annonsera sina evenemang under försöket.

”Alla kan komma med och testa och leta efter evenemang. Redan det att du klickar på just sådana teman som intresserar dig hjälper oss att genom analys utveckla utbudet av evenemang i regionen”, uppmuntrar Heli Hidén.

Evenemangskalendern har publicerats på en egen webbplats businessevents.espoo.fi.

Försöket ingår i Esbo stads digitala agenda. Med försöken vill man utveckla stadens tjänster med hjälp av digitala lösningar och ny teknik. Kalendern genomförs av Siili Solutions.

Mer information:

Försöket med evenemangskalendern: projektchef Heli Hidén, Esbo stads serviceutvecklingsenhet, tfn 040 801 9930, heli.hiden@esbo.fi

Försök inom den digitala agendan: utvecklingschef Valia Wistuba, Esbo stads serviceutvecklingsenhet, tfn 043 825 2905, valia.wistuba@esbo.fi