För att ansöka om nödvändig finansiering för att grunda ett företag krävs noggrann planering och olika ekonomiska kalkyler. Vi guidar gärna med att utarbeta och upprätthålla en affärsverksamhetsplan och en resultatplan. En affärsverksamhetsplan och en resultatplan behövs också som bilaga till Finnveras finansieringsansökan.

Minimibeloppet för Finnveras begynnelseborgen avsedd för nystartade SMF-företag är 5 000 euro. Minimibeloppet för Finnveras andra borgensprodukter är 1 000 euro.

Minimibeloppet för Finnveras lånefinansiering är 30 000 euro. Detta berör ändå inte företagarlånet, som beviljas för privata företagare. Det berör inte heller brofinansiering, som beviljas före betalning av stöd som NTM-centralen och Business Finland beviljar, vars minimigräns är 10 000 euro.

Läs mer