Vi betjänar företag från Esbo och närliggande kommuner ännu smidigare då den nya servicemodellen Business Espoo tar form i A Grid i Otnäs. Helsingforsregionens handelskammare, Omnia, Espoo Marketing och Esbo stads näringsväsen flyttade i de nya lokalerna förra sommaren. Nu hänger även arbets- och näringsbyrån, FöretagsEsbo och Företagarna i Esbo på till de gemensamma lokalerna.