I Kyrkslätt hittar du FöretagsEsbos service under namnet FöretagsKyrkslätt. Vi ger råd åt företagare och personer som överväger att grunda ett företag. Vår service är kostnadsfri och konfidentiell.

Kyrkslätts kommun är en av våra finansiärer. Företagsrådgivning ordnas i flera olika ställen – du kan boka ett möte i:

  • Kyrkslätts kommunhus (Ervastvägen 2). Nästa rådgivningsdagar är: 22.1., 5.2., 19.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4. och 29.4

Här kan du boka tid.

Kyrkslättsborna kan även reservera tid till rådgivning i Otnäs och är välkomna till alla våra evenemang.