I Kyrkslätt hittar du FöretagsEsbos service under namnet FöretagsKyrkslätt. Vi ger råd åt företagare och personer som överväger att grunda ett företag. Vår service är kostnadsfri och konfidentiell.

Kyrkslätts kommun är en av våra finansiärer. Företagsrådgivning ordnas i flera olika ställen – du kan boka ett möte i:

  • Kyrkslätts kommunhus (Ervastvägen 2). Nästa rådgivningsdagar är 16.10 och 13.11.2018
  • Veikkola bibliotek (Dammvägen 6) 30.11 och 27.11.2018
  • Jorvas High-tech Center JHC (Hirsalantie 11, Jorvas) 21.11. kl. 9-11 och 13.12.2018 kl. 9-16

Här kan du boka tid.

Kyrkslättsborna kan även reservera tid till rådgivning i Otnäs och är välkomna till alla våra evenemang.