YritysEspoo ordnar cirka en gång i månaden infotillställningar om entreprenörskap som alternativ för alla som är intresserade av entreprenörskap. Ni kan gärna delta i våra tillställningar även utan en affärsidé. I våra infotillställningar på finska går en företagsrådgivare igenom grunder för entreprenörskap, en expert från TE-tjänster pratar om startpeng och två alternerande experter i vårt nätverk håller ett tal. Vi ordnar också infotillställningar på engelska. Våra tillställningar är avgiftsfria och ni kan anmäla er via våra evenemangssidor på finska eller engelska.