FöretagsEsbo har utsett MBA Nikke Vainikka till företagsspecialist. Han ansvarar framför allt för rådgivningen av kunder med invandrarbakgrund samt om evenemangen för dem och delar sin arbetstid 50/50 med FöretagsVanda.

Nikke har en lång företagarkarriär i Peking bakom sig: han har i flera års tid producerat internationaliseringstjänster för företag som etablerar sig i Kina. Till hans starka kunskapsområden hör att organisera verksamheten av ett företag som vill internationalisera sig samt frågor i anknytning till lagstiftning, beskattning och ekonomiförvaltning.

  • Företagsverksamhetens logik är rätt likadan i alla delar av världen: väl planerat är hälften gjort, och med hårt arbete och några goda råd är ett eget företag en utmärkt rutt till framgång – såväl ute i världen som hos oss, konstaterar Vainikka, som är ivrig att inleda sina nya uppgifter.

Åren ute i världen har även medfört utmärkta språkkunskaper. FöretagsEsbos rådgivningsspråk är nu finska, svenska, engelska, ryska och kinesiska.