Gå modigt framåt! Det största hindret för företagande är rädslan för den egna framgången.

Petri Lindgren, Paritilit Oy

 

Vem är du och vad gör du?

Petri Lindgren, Paritilit Oy

Vi gör kostnadseffektiv bokföring av hög kvalitet. Därtill erbjuder vi löneberäkning, juridiska tjänster, CFO-tjänster och affärsutvecklingstjänster för företagens hela livscykel – från grundade till företagsförvärv.  Partnerskapen består av en eller flera ”bitar”. Bokföringen är hörnstenen för samarbetet, och kring den bygger vi ett lämpligt paket av ekonomiförvaltningstjänster för ert företag. Vi ser till att våra kunders ekonomiförvaltning sköts i tid och enligt bestämmelserna. Då kan företagaren koncentrera sig på kärnfrågorna i sin egen affärsverksamhet.

Mitt recept för framgång till en företagare eller någon som planerar att bli företagare:

Det största hindret för företagande är rädslan för den egna framgången. Gå modigt framåt. Använd extern hjälp vid behov, hellre i förväg än efteråt.

Det här inspirerar mig (vid sidan av främjandet av företagande):

Yrittäjän jokainen päivä on erilainen, uusien haasteiden/mahdollisuuksien määrä on loputon.

Läs mera om företaget på adressen:  http://www.paritilit.fi/

Paritilit har verksamhet i Södra Finland på sju orter. Du betjänas av:

Petri Lindgren– företagens bokföring, beskattning, företagsarrangemang och koncernbokslut

Janne Kantero– CFO-tjänster, företagsarrangemang, värderingar och affärsplaner

Petteri Viljakainen– bolagsrätt, företagsarrangemang och arbetsrätt