Försök inte lösa alla problem ensam. Skaffa hjälp av en expert och koncentrera dig på det som du kan bäst.

 

Hur står det till med ditt företag just nu? Vad håller du på med?

Affärsverksamheten av den nya nätbutiken för leksaker har kommit igång: processerna har testats och funnits välfungerande.  Det var ett fint ögonblick då beställningar började komma in! Nu är det dags att koncentrera sig fullt på kundarbete samt förbättra synligheten och marknadsföringen.

Hurudan nytta eller hjälp har FöretagsEsbo gett dig?

När man är ensamföretagare kan man ibland känna sig ensam, även om man hade goda samarbetspartners. FöretagsEsbo har erbjudit mig nyttig sparrning och i synnerhet stöd och uppmuntran i början av min företagarkarriär.

Sammanfatta en lärdom eller insikt som har varit viktig för dig – vad vill du säga åt en ny företagare?

I den här världen finns ingenting som inte någon redan skulle ha gjort. Om du behöver hjälp med någonting, använd all din tid för att söka hjälp i stället för att försöka lösa problemet själv med dina bristfälliga kunskaper. Använd din egen tid för det som du kan bäst

Läs mera om företaget på adressen https://www.leluverkkokauppa.fi