StarttiPlus

Startpengen eller något annat bidrag är till stor hjälp då man startar ett företag. När du kompletterar det med tjänsten Startti Plus, får du genast avgiftsfritt en egen, erfaren rådgivare som stöd för ditt företag. Vi kan tillsammans planera de konkreta stegen för att utveckla ditt företags lönsamhet, tillväxt, försäljning och marknadsföring!

Startti Plus är en avgiftsfri experttjänst som Nylands TE-tjänster erbjuder sina kunder som har fått startpeng eller startat företagsverksamhet med 4 månaders arbetslöshetsförmån. I tjänsten får du sparrning för att effektivera din försäljning och stöd för dina marknadsföringskunskaper samt en skriftlig plan på basis av vilken du kan utveckla din affärsverksamhet. Dessutom kan du enligt behov få till och med fyra ytterligare möten för att fördjupa dina kunskaper inom försäljning och marknadsföring.

Vår personal

Nikke Vainikka

Päivi Lahtelin-Laine

Ville Tolvanen

Matias Holmqvist

Irene Matinpalo

Det lönar sig att reservera rådgivningstiden 2-3 månader efter att företaget grundades. Då har den nya företagaren redan fått ett grepp om kundkretsen, och sparrningen med experten fokuserar på frågor som är väsentliga för företagarens framgång.

Hur blir jag Startti Plus -kund?

Det är lätt att göra ansökan:

  1. Bekanta dig med Startti Plus
  2. Ansök om tjänsten Startti Plus i nätet och välj FöretagsEsbo i förteckningen över serviceleverantörer
  3. Vi kontaktar dig och bokar en personlig tid för rådgivning

Tjänsten produceras av TE-tjänsternas avtalsparter, bland vilka du fritt kan välja den som du önskar. Läs mera på TE-byråns webbsajt. Mer information om hur man ansöker om tjänsten Startti Plus får du med e-post från Nylands TE-byrå: starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi.

Ansök om tjänsten Startti Plus

FöretagsEsbo betjänar:

  • Rådgivningstider snabbt och smidigt, vid behov kan mötet även arrangeras i ditt företags egna lokaler och ytterligare möten med en videoförbindelse
  • I samarbetsnätverket finns 60 toppexperter (bokföringsbyråer, jurister m.m.)
  • Möjligheten att bilda nätverk med andra företagare
  • Rådgivningsspråken är finska, svenska, engelska och ryska

Resultaten talar för sig:

  • 2000 kundmöten per år
  • 500 nya företag per år
  • Mer än 90 % av de företag som grundats via oss är verksamma efter två år och 80 % efter fem år

FöretagsEsbo har blivit vald att genomföra tjänsten Startti Plus tillsammans med starka partners. Våra partners är KeukeNewCo/YritysHelsinkiNovagoPosintraYritysVantaa ja YritysVoimala.

I samarbete med

Närings-, trafik- och miljöcentralen, logo

Tjänsten Startti Plus 2.0 boostar ditt företags försäljning och marknadsföring!

Startti Plus är en avgiftsfri experttjänst som Nylands TE-tjänster erbjuder sina kunder som har fått startpeng eller startat företagsverksamhet med 4 månaders arbetslöshetsförmån.

Ansökningsblankett