Espoon kaupunki käynnisti yksinyrittäjän toimintatuen haun 24.4.2020. Hakemuksia on sen jälkeen tullut tasaiseen tahtiin ja jonotustilanne on hakemuskäsittelijöiden mukaan tällä hetkellä erinomainen. Käsittely ei kuitenkaan ole ollut täysin mutkatonta, sillä useasti muuten hyvin tehdystä hakemuksesta on saattanut puuttua päätöksenteon kannalta tärkeitä lisätietoja ja liitteitä. Miten voit varmistua siitä, että oma hakemuksesi käsitellään mahdollisimman ripeästi?  Lue katsaus tukihakemustilanteesta Espoossa ja nappaa vinkit hyvän hakemuksen tekemiseen.

Kuinka monelle yrittäjälle tukea on myönnetty ja minkä summan edestä?

Tukea myönnetty 5.6. mennessä 1272 hakijalle ja myönnetyn tuen määrä Espoossa on 2 544 000 euroa.

Millainen jonotilanne on tällä hetkellä? Eli suurin piirtein kuinka nopeasti hakemus voidaan ottaa käsittelyyn?

Jonotustilanne on erinomainen, hakemus pystytään ottamaan käsittelyyn käytännössä saman päivän aikana.

Mitkä ovat useimmiten puuttuvat lisätiedot ja liitteet?

Verovelkatodistus (vaaditaan kaikilta) ja jos verovelkaa, maksusuunnitelma tai helpotetun maksujärjestelyn osoittava dokumentti siitä.

Myös vaadittavan 30% myynnin aleneman osoittava tuloslaskelma eli alenema ei vielä hakijan toimittamista dokumenteista ole todennettavissa, vaan tarvitaan vielä ehkä esim. yhden kuukauden osalta tuloslaskelma.

Lisäksi tuloslaskelman tulisi olla alkuvuoden osalta kuukausikohtainen, jotta voidaan verrata kuukausia ja nähdään, miten liikevaihto on kehittynyt kuukausittain tammikuusta huhtikuun loppuun ja että myynti on merkittävästi alentunut 16.3.2020 jälkeen.

Miksi joitakin hakemuksia on jouduttu hylkäämään? Kuinka paljon hylättyjä hakemuksia on prosentuaalisesti?

Suurimmat hylkäykset liittyvät siihen, että yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta eikä hän vaihtoehtoisesti pysty todentamaan viime tilikaudelta myöskään 20 000 euron arvonlisäverollista laskutusta (eli 16 130 euron vuosiliikevaihtoa).

Isot, vanhempaa perua olevat verovelat, mahdollisesti jo ulosottoon menneet, ovat myös johtaneet hylkäyksiin. Jonkun verran hylkyjä tehty myös hyvin pientä vuosiliikevaihtoa tuottaville yrittäjille, joita on vaikea tulkita päätoimisesti kannattavaa liiketoimintaa harjoittaviksi, kun yrityksestä ei välttämättä ole pystytty nostamaan edes palkkaa/toimeentuloa yrittäjälle.

Hakemuksia on myös tullut yrityksistä, joissa on useampi yrittäjäasemassa oleva yhtiömies, joissa yritys kuuluu ELY-keskuksen tuen piiriin. Kaikista hakemuksista (1636 kpl) hylkäävien päätösten osuus 12,6%.

Mainittakoon, että Espoo ei tee hakemuksista, joissa yrityksen oikea kotipaikka on joku muu kuin Espoo, hylkäävää päätöstä, vaan hakemus välitetään edelleen ao. kuntaan ja vastaavasti hakemuksen käsittely raukeaa Espoon osalta.

Mitä neuvoja antaisitte tukihakemusta valmisteleville?

Valmistelkaa hakemus hyvin ja liittäkää siihen kaikki käsittelyn kannalta olennaiset/vaadittavat ja myöntämistä todentavat dokumentit. Kun näitä joudutaan erikseen pyytämään ja antamaan niiden toimittamiseen lisäaikaa, käsittely hidastuu ja päätöstä joutuu odottamaan pidempään.

Kysymyksiin vastasivat Espoon kaupungin myöntämän yksinyrittäjätuen käsittelijät.

Lue Business Espoon sivuilta: Ohjeet yksinyrittäjien toimintatuen hakemiseen