Yksinyrittäjä voi hakea toimintatukea koronavirustilanteen aiheuttamaan taloudelliseen ahdinkoon. Avustus on suuruudeltaan 2000 euroa ja se on kertaluonteinen.

Hakuohjeen 10 vieraalla kielellä löydät täältä

Haku tapahtuu siitä kunnasta, mihin yrityksen kotipaikka on rekisteröity (tarkista yrityksesi kotipaikka YTJ-rekisteristä). Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Huom! Hakemuksen voi jättää vain alla olevien linkkien kautta:

Jos yrityksesi kotipaikka on Espoo, jätä hakemus tästä

Jos yrityksesi kotipaikka on Kauniainen, jätä hakemus tästä

Jos yrityksesi kotipaikka on Kirkkonummi, jätä hakemus tästä

Kaikkien Uudenmaan kuntien hakulinkit löydät täältä.

Yksinyrittäjien toimintatuen neuvontapuhelin avataan maanantaina 20.4.2020 numerossa 09 816 40500. Neuvonta on avoinna arkisin klo 8-15

Valmistaudu tuen hakemiseen

Heti haun avauduttua saattaa tukihakemusten käsittely ja maksatus kunnissa viedä useamman viikon. Hakemuksella ei hakuajan puolesta ole kiire, sillä avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin ja hakuaikaa on 30.9.2020 saakka.

Hakemukseen tarvittavat lisätiedot ja liitteet:

  • Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Tällä osoitetaan yritystoiminnan merkittävä heikentyminen koronaepidemiasta johtuen
  • Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Tämän perusteella arvioidaan, onko yksinyrittäjällä edellytykset kannattavaan toimintaan
  • Verovelkatodistus. Jos yrityksellä on verovelkaa, siitä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään. Lisätietoja työttömyysturvan hakemisesta saat tästä TE-palveluiden ohjeistuksesta.

Kuka voi hakea? Miten yksinyrittäjä määritellään?

Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.

Yksinyrittäjän tuki ei ole riippuvainen tuen oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Sitä voidaan siis myöntää kaikille yritysmuodoille, joina yksinyrittäjä voi toimia, eli yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille tai osakeyhtiöille.

Avustusta voidaan myöntää myös ns. kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelanceryrittäjä voi saada tukea, kun freelanceryrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1-5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, kyseessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Tukea voivat hakea päätoimiset yksinyrittäjät, yrityksen rahoitustavasta riippumatta. Omistajat eivät voi hakea yksinyrittäjätukea, jos eivät ole päätoimisia yksinyrittäjiä.

Yksinyrittäjän avustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän on ainoa työntekijä, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. Yrittäjä voi hakea tukea kerran yhden yrityksen kautta mutta ei kaikkien yritysten osalta.

Jos kyse on yrityksestä, jossa on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka tosiasiallisesti työskentelevät ko. yrityksessä, he voivat hakea ELY-keskuksen rahoitusta.

Mitä kustannuksia korvataan?

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää.

Miten osoitan yritykseni taloudellisen tilanteen heikentyneen?

Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähdes samalla tasolla. Tuottoja verrataan vuoden 2019 tilinpäätökseen.

Yksinyrittäjä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla tehtynä ennen kuin laittaa hakemuksen.

Miten yritykseni kannatavuutta arvioidaan?

Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).

Mitä liitteitä tarvitsen hakemukseen?

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan siis tilinpäätös 2019 (tai viimeisin tilinpäätös) tai veroilmoitus 2019 (tai viimeisin veroilmoitus), sekä jäljennökset kirjanpidosta ja/tai  tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020.

PS. Yllä kuvatusta YTJ-näkymästä löydät myös yrityksesi päätoimialaluokan eli viisinumeroisen TOL-numeron, joka tarvitaan hakemukseen.

Lue myös nämä:
Työ- ja elinkeinoministeriö:
Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta koronavirustilanteessa

YritysEspoon palvelut yrittäjille:
Etäneuvontaa, ohjeita ja linkkejä epidemian aiheuttamien vaikeuksien voittamiseksi

Business Espoo:
Applications for the operating support for sole entrepreneurs to open as soon as possible