Espoon kaupungin projektit tukevat uusia yrityslähtöisiä ratkaisuja kiertotalouteen ja vähähiiliseen liikkumiseen Espoossa. Käynnistyneet projektit tukevat paikallisia yrityksiä kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen yhteiskehittämisessä ja pilotoinnissa.

Kaupunkiympäristöön tullaan toteuttamaan innovatiivisia, kaupunkilaisia palvelevia tuotteita ja palveluja yhdessä yritysten, asukkaiden ja koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. Tuotteiden ja palveluiden pilotointi Keran uudella alueella ja muualla Espoossa mahdollistaa yrityksille tilaisuuden uusien kestävien kaupunkiratkaisujen toteuttamiseen ja laajentamiseen Suomessa ja kansainvälisesti.

Kiertotalouden osalta keskeisiä kehitysteemoja Espoossa ovat tilat ja jakamistalouden palvelut, materiaali- ravinne- ja energiavirtojen hyödyntäminen ja urbaani ruuantuotanto. Liikkumisen ratkaisuissa keskeisiä kehitysteemoja ovat vähäpäästöiset liikkumispalvelut osana toimivia matkaketjuja ja liikennehubeja.

Nyt yrityksillä on erinomainen tilaisuus vaikuttaa kestävän kehityksen ratkaisuihin Espoossa ja luoda myös omalle yritystoiminnalle uusia tukijalkoja. Kutsumme yrityksiä ottamaan yhteyttä yllä olevien teemakokonaisuuksien kehittämiseen liittyen.

Kiertotalous, 6Aika KIEPPI
Reetta Jänis, projektipäällikkö
reetta.janis@espoo.fi
0405519484

Vähähiilinen liikkuminen, 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa
Tuomas Kiuru, projektipäällikkö
tuomas.kiuru@espoo.fi
0405522646

Kuva: Espoon kaupunki, kuvaaja Patrik Fagerström